Όροι Xρήσης

Καλωσορίσατε στους όρους χρήσης του Drugandrop!

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή όσα ακολουθούν και μόνον εφόσον συμφωνείτε τότε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Επιπλέον, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου που αφορά την πολιτική μας για την προστασία και διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λάβετε υπόψιν ότι προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το drugandrop (αναφέρεται επίσης και ως ο «διαδικτυακός [μας] τόπος» και η «ιστοσελίδα μας»), είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου, όπως βεβαίως και η συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο και με τα χρηστά ήθη.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης οφείλει να μην προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και ό,τι περιλαμβάνεται στις σελίδες της ιστοσελίδας μας, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του, καθώς επίσης για κάθε νέα υπηρεσία, παρά μόνον εάν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Το drugandrop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν αλλαγές. Με τη συνέχεια της χρήσης τεκμαίρεται αμάχητα ότι προβαίνει σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

Το drugandrop.gr είναι ιδιοκτησίας Drugandrop ΜΙΚΕ με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 155271801000, εδρεύει στην οδό Ξάνθου 3 στον Ταύρο με ΤΚ 17778. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2111001080 και το email επαφής είναι info@drugandrop.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση/ απορία/ διευκρίνιση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Γενικά

Το drugandrop συνεργάζεται με φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα συγκεντρώνοντας σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα κωδικούς για προϊόντα υγείας και ομορφιάς εμπορεύσιμα από τα ίδια τα φαρμακεία που καθορίζουν τις τιμές, τις εκπτώσεις κ.ο.κ. Ο διαδικτυακός μας τόπος διευκολύνει τον επισκέπτη/ χρήστη καθώς συγκεντρώνει πλέον των 20.000 κωδικών καταναλωτικών προϊόντων φαρμακείου, βοηθώντας τον να αναζητήσει το προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες του, όπως ο ίδιος τις ορίζει, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.

Το drugandrop δεν είναι ηλεκτρονικό φαρμακείο, αλλά ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνεργάζεται με φαρμακεία που πληρούν τα κατά τον νόμο οριζόμενα κριτήρια νόμιμης λειτουργίας.

Μέσω του drugandrop πωλούνται παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, συμπληρώματα διατροφής, ανατομικά είδη, βρεφικά είδη κοκ, τα οποία είναι εμπορεύσιμα μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού μας τόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (διαδικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το drugandrop μέσω αυτού.

Ο διαδικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες του απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται σε ανηλίκους να τον επισκέπτονται, πολύ περισσότερο να συνάπτουν συναλλαγές.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, το drugandrop μπορεί αποκλείσει τον συγκεκριμένο επισκέπτη/ χρήστη από την πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο ίδιος στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκεί όλα τα δικαιώματά του όπως ο νόμος ορίζει.

Περιορισμός Ευθύνης

Τόσο το υλικό που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό μας τόπο όσο και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και συμβουλή για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική παρεχόμενη από έμπειρους επιστήμονες - συνεργάτες, έχουν αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι το αναρτημένο πληροφοριακό υλικό, οι παρεχόμενες πληροφορίες ή/και συμβουλές και οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία προσφέρεται μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με απευθείας επικοινωνία με τον συνεργάτη- φαρμακοποιό προσφέρονται ΜΟΝΟ για ενημέρωση και σε ουδεμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν ούτε και υποκαθιστούν τις συμβουλές, γνωματεύσεις και διαγνώσεις από επαγγελματίες ιατρούς. Το drugandrop επισημαίνει στους επισκέπτες/ χρήστες του ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, κάποιο πρόβλημα υγείας, ακολουθούν ιατροφαρμακευτική αγωγή, ή σε περίπτωση εγκυμοσύνης, πρέπει να λάβουν την έγκριση του θεράποντος ιατρού τους πριν τη χρήση διατροφικού σκευάσματος. Επίσης, το drugandrop επισημαίνει στον επισκέπτη/ χρήστη του ότι πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες των προϊόντων όπως αυτές αναγράφονται ή συμπεριλαμβάνονται στις συσκευασίες.

Οι συνεργάτες του διαδικτυακού μας τόπου ούτε οφείλουν ούτε δύνανται να ελέγχουν την ακρίβεια και την αλήθεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται από τον επισκέπτη/ χρήστη, ως εκ τούτου κάθε απάντηση σε ερώτηση χρήστη δίνεται με την επιφύλαξη της ποιότητας των παρεχόμενων από τον τελευταίο πληροφοριών για το θέμα. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον διαδικτυακό μας, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το drugandrop, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει, επίσης, να γνωρίζει ότι το drugandrop δεν ευθύνεται:

Συμπεριφορά και Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει:

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της drugandrop και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο διαδικτυακός μας τόπος έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του drugandrop ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα drugandrop.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Στο drugandrop.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Μάθε περισσότερα