Πολιτική απορρήτου

Καλωσορίσατε στην Πολιτική Απορρήτου του Drugandrop!

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή όσα ακολουθούν και μόνον εφόσον συμφωνείτε τότε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Επιπλέον, διαβάστε τους Όρους Χρήσης που συνιστούν τη συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού μας τόπου και του εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη αναφορικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των μερών. Λάβετε υπόψιν ότι προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το drugandrop (αναφέρεται επίσης και ως ο «διαδικτυακός [μας] τόπος», η «ιστοσελίδα» ή «εταιρία»), είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή της πολιτικής απορρήτου και των όρων χρήσης, όπως βεβαίως και η συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο και με τα χρηστά ήθη. Το drugandrop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική απορρήτου, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Η συγκατάθεσή σας εξυπακούεται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο 4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Μέτρα εφαρμογής του GDPR στην Ελλάδα και ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προστασία δεδομένων από τις Αρχές»), τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την ισχύουσα νομοθεσία, ως εκ τούτου εναρμονίζεται πλήρως με την απαίτηση πλήρους διαφάνειας από την πλευρά μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με πλήρη λογοδοσία για τους τρόπους που τα μεταχειριζόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποιούμε στον επισκέπτη/ χρήστη μας ότι αντιλαμβανόμαστε την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμά του και πρωταρχική υποχρέωσή μας και ως εκ τούτου λειτουργούμε στη βάση της κατά το δυνατόν ελάχιστης συλλογής των σχετικών δεδομένων ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Με την αποδοχή της χρήσης cookies και της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, επιτρέπεται η χρήση cookies κάθε φορά που επανέρχεστε στην ιστοσελίδα μας (αναλυτικότερα για τα cookies εδώ).

Το drugandrop.gr είναι ιδιοκτησίας Drugandrop M.IKE, εδρεύει στην οδό Ξάνθου 3 στον Ταύρο με ΤΚ 17778. Το ΑΦΜ είναι 801366937 , το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2111001080 και το email επαφής είναι info@drugandrop.gr. Για οποιαδήποτε ερώτηση/ απορία/ διευκρίνιση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Περί προσωπικών δεδομένων

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και κυρίως έχει να κάνει με στοιχείο της ταυτότητάς του, όπως είναι το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα θέσης ή με έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του (όπως λ.χ. φωτογραφίες, βίντεο κοκ.)

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω προσώπου, όπως εικόνες προσώπου και μορφής.

Ο όρος «επεξεργασία» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε μορφής διάθεση, συσχέτιση ή ο συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή, είτε αυτά βρίσκονται σε ηλεκτρονική είτε και σε έντυπη μορφή.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στο πλαίσιο όσων έχουν ήδη αναφερθεί και με την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη/ χρήστη, το drugandrop συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί, προσωπικές πληροφορίες στις οποίες μπορεί να συγκαταλέγονται:

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες μπορεί να συλλεγούν κατά τη διάρκεια που γίνεται παραγγελία προϊόντων από την ιστοσελίδα μας, ή κάθε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω διαδικτύου και μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την επικοινωνία μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές, διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές ενέργειες ή κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ειδικές προσφορές ή τη λήψη ενημερώσεων, κατά τη συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Το drugandrop δεν συλλέγει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ακριβή αλλά μόνο με την κατά προσέγγιση θέση του χρήστη σε επίπεδο πόλης, όπως αυτή μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση με τις πληροφορίες μέσω της διεύθυνσης ΙΡ.

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη γίνεται κάθε φορά μόνο με τη διακριτή και ρητή του συγκατάθεση.

Όπως ο νόμος ορίζει, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Πάντα με την προϋπόθεση της εκούσιας συμφωνίας του χρήστη, το drugandrop συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιλέγει ή να διαφοροποιήσει το είδος της επικοινωνίας που επιθυμεί να διατηρεί με την ιστοσελίδα μας ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ή αποτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλου μέσου (sms, τηλεφωνική κλήση κλπ) ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για ανάλογους σκοπούς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Σε κάθε περίπτωση, το drugandrop δεν θα προβεί σε χρήση των δεδομένων του χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς παρά μόνο με τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του χρήστη.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι όπως ο νόμος ορίζει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί, επιτρέπεται μόνον και εφόσον είναι απαραίτητη: α) για την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα· ή β) για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων· ή γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά.

Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Κατά τη διαδικασία της συναλλαγής ενδέχεται να συλλεγούν οικονομικά στοιχεία του χρήστη, στα οποία μπορεί να συγκαταλέγονται αριθμοί χρεωστικών/ πιστωτικών/ προπληρωμένων καρτών, πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς κ.ά. Το drugandrop λαμβάνει όλες τις νόμιμες διασφαλίσεις για την προστασία των πληροφοριών αυτών. Σε περίπτωση αποθήκευσή τους, τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία συναλλαγών τις οποίες ζητά ο χρήστης.

Το drugandrop έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδας ίδρυμα πληρωμών με την επωνυμία EveryPay που εγγυάται την ασφάλεια την συναλλαγών ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας PCI DSS, χρησιμοποιώντας επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας (3D Secure). Με την τεχνολογία του tokenization ουσιαστικά γίνεται αντικατάσταση των σημαντικών αριθμών των πιστωτικών καρτών αλλά και των σχετιζόμενων με αυτές πληροφοριών με tokens, τα οποία χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι όταν πραγματοποιεί αγορά από τον διαδικτυακό μας τόπο με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, αυτόματα με την υποβολή των στοιχείων εγγυάται ότι είναι πράγματι ο νόμιμος κάτοχος της εν λόγω κάρτας ή ότι είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο κάτοχο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης αγοράς. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του νόμιμου κατόχου σε περίπτωση χρήσης της κάρτας του από άλλο, μη ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν ο εκδότης της κάρτας αρνείται να επιτρέψει την πληρωμή στον διαδικτυακό μας τόπο, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις κατά την παράδοση ή για τη μη παράδοση.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Τα τρίτα μέρη/ πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να μοιραστεί ο διαδικτυακός μας τόπος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, είναι τα εξής:

Εκτός από όσα ρητά αναφέρουμε, δεν θα παράσχουμε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη σε τρίτο μέρος, παρά μόνο με την εκπεφρασμένη συναίνεσή του προς τούτο.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζουν τα διάφορα νομοθετικά/κανονιστικά πλαίσια, με τα οποία δεσμεύεται και οφείλει να συμμορφώνεται η Εταιρία, κατά τη λειτουργία της. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Η ιστοσελίδα μας θα προβαίνει σε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει συλλέξει, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό, εάν δεν προκύπτει πλέον ανάγκη επίτευξης των σκοπών για τους οποίους εξαρχής είχαν συλλεγεί. Οφείλουμε να επισημάνουμε προς τον επισκέπτη/ χρήστη ότι αν αυτός ζητήσει τη διακοπή της επικοινωνίας στο μέλλον, το αίτημά του δεν σημαίνει και τη διαγραφή από μέρους μας του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που έχουμε ήδη συλλέξει.

Βασικά δικαιώματα του επισκέπτη/ χρήστη

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα:

Μη αναγνώριση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτηση σας. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: - δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης,- δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων

Για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ή/ και για να απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@drugandrop.gr

Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί η Εταιρία υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουμε μικρή χρέωση.

Υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους (hyperlinks) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία τρίτων μερών. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία υπευθυνότητα για τις πολιτικές απορρήτου, τις πολιτικές cookies, τους όρους χρήσης και γενικά τις πρακτικές αυτών των σελίδων και προτρέπει τον επισκέπτη/ χρήστη να ενημερωθεί ξεχωριστά για οποιαδήποτε ενδέχεται να επισκεφθεί.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς στο drugandrop μέσα από τις σελίδες και τους λογαριασμούς που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στις δικές μας πολιτικές απορρήτου, cookies και όρους χρήσης.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Εταιρία αναλαμβάνει με σοβαρότητα τη διαφύλαξη, την αποτροπή της απώλειας, της κακομεταχείρισης ή της μεταβολής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει λαμβάνοντας για τον σκοπό αυτό τις αναγκαίες προφυλάξεις.

Αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται σε προστατευμένους (με κωδικούς πρόσβασης και προγράμματα προστασίας) διακομιστές.

Κάθε διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής είναι προστατευμένη από τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς αδύνατο να είναι απόλυτα ασφαλής και σε αυτό το πλαίσιο ο διαδικτυακός μας τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια των δεδομένων που στέλνονται μέσω του διαδικτύου.

Υπεύθυνος για τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας είναι ο ίδιος ο χρήστης. Δεν θα ζητήσουμε τον κωδικό παρά μόνο κατά την είσοδο στον λογαριασμό.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα μας

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Στο drugandrop.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Μάθε περισσότερα